ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1) Ακοόγραμμα και παραπεμπτικό για να περάσει από τον ελεγκτή ιατρό
2) Με το τιμολόγιο (που θα αναγράφει τον σειριακό αριθμό του ακουστικού) και  την εγγύηση πηγαίνει στις παροχές

 

ΠΟΣΟ 450E ανά  4ετία