Εκμαγεία απο ακρυλικό υλικό(σκληρό)

Κελύφη για ITE ακουστικά

 

Κατασκευάζουμε εκμαγεία όλων των τύπων(μαλακά και σκληρά).Επίσης κατασκευάζονται κελύφη  για ΙΤΕ ακουστικά .Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι το εργαστήριο είναι καταχώρημενο στο μητρώο κατασκευαστών του Ε.Ο.Φ ,όπου τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και χρησιμοποιούνται υλικά  γερμανικών προδιαγραφών.