Διαθέτουμε μπαταρίες για όλα τα είδη ακουστικών βαρηκοΐας. 

Τις αποθηκεύουμε στο κατάλληλο περιβάλλον σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.