Εντελώς Καναλικά (CIC)
• Τοποθετημένα μέσα στο ακουστικό κανάλι που τα κάνει σχεδόν αθέατα
• Για ελαφριά έως σοβαρή ακουστική απώλεια
• Κατασκευασμένα ειδικά για εσάς
Ενδοκαναλικά (ITC)
• Λιγότερο θεατά
• Για ελαφριά έως σοβαρή ακουστική απώλεια
• Μεγάλη γκάμα επιλογής Τεχνολογίας που προηγουμένως απαιτούσε μεγαλύτερου μεγέθους ακουστικά
• Κατασκευασμένα ειδικά για εσάς
Ενδοωτιαία (ΙΤΕ)
• Εύκολα στην εφαρμογή και χρήση
• Για ελαφριά έως πολύ σοβαρή ακουστική απώλεια
• Κατασκευασμένα ειδικά για εσάς