Ο θόρυβος αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρής και μη αναστρέψιμης βλάβης της ακοής.
Η έκθεση σε πολύ δυνατό θόρυβο, ακόμα και για μικρό χρονικό διάστημα, καταστρέφει μόνιμα τα νευρικά ακουστικά κύτταρα, οδηγώντας σταδιακά σε μόνιμη και ποικίλου βαθμού βαρηκοΐα.
Η ένταση του θορύβου και η διάρκεια της έκθεσης σε αυτόν καθορίζουν το μέγεθος της βλάβης της ακοής.
Πώς μπορώ να ξέρω πότε ένας θόρυβος είναι επικίνδυνος;
Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ευαισθησία στον θόρυβο. Σαν γενικός κανόνας, ένας ήχος είναι επικίνδυνος όταν θα πρέπει να φωνάξετε δυνατά για να σας ακούσει κάποιος που βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου από εσάς.  Ένας δυνατός θόρυβος μπορεί να σας προκαλέσει πόνο στα αυτιά, βουητό ή μείωση της ακοής για κάποιες ώρες μετά την έκθεση σε αυτόν.
Γνωρίζετε τα ασφαλή και τα επικίνδυνα επίπεδα θορύβου;
 

ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ < 85dB

  • Βροχή 40dB
  • Φυσιολογική Συνομιλία 60dB
  • Φυσιολογικός θόρυβος στο δρόμο 70dB
  • Θορυβώδες γραφειακό περιβάλλον 80dB

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΘΟΡΥΒΟΥ  > 85dB

  •  Εργοστασιακός Θόρυβος 90dB
  •  Νυχτερινά κέντρα / Clubs 110dB
  • iPod σε υψηλές εντάσεις 115dB
  • Ρίψη πυροτεχνημάτων 120dB
  • Πυροβολισμοί 145dB