Στα εξειδικευμένα εργαστήρια μας κατασκευάζονται ωτοασπίδες σύμφωνα με τα μέτρα του αυτιού σας για την προστασία του ακουστικού σας πόρου από  το νερό,τον θόρυβο και την σκόνη. Οι  ωτοασπίδες αυτές ενδύκνεινται  και για  περίπτωσεις εκκριτικής ωτίτιδας ,αφού προστατεύουν το αυτί από το νερό και την υγρασία.Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ελέγμενα και πιστοποιήμενα απο τον Ε.Ο.Φ.