Η εταιρεία ''Λαϊου'' προσφέρει περιοδικό έλεγχο (service) σε όλους τους τύπους ακουστικών βαρηκοΐας ανεξαρτήτου εταιρείας.

Επίσης σας παρέχει για όλα τα ακουστικά βαρηκοΐας εγγύηση καλής λειτουργίας.