Ακοή

Πως ακούμε

Η ακοή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Το ακουστικό σύστημα αποτελείται από δύο μέρη:

 • το αυτί
 • το ακουστικό νευρικό σύστημα

Το αυτί είναι το όργανο που γίνεται η πρώτη επεξεργασία του ήχου και εκεί που βρίσκονται οι αισθητήριοι υποδοχείς. Αποτελείται από τρία μέρη

 • το εξωτερικό αυτί
 • το μεσαίο αυτί 
 • το εσωτερικό αυτί

 

Το ανθρώπινο αυτί είναι μια πολύπλοκη δομή του σώματος η οποία μας βοηθά να ανιχνεύουμε να ξεχωρίζουμε, να φιλτράρουμε και να αναγνωρίζουμε τους ήχους. Όταν παράγεται θόρυβος από κάποια πηγή, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι να στέλνονται ηχητικά κύματα μέσω αέρα στο αυτί.

Η λειτουργία της ακοής ξεκινά όταν το εξωτερικό αυτί συγκεντρώνει και κετευθύνει τα ηχητικά κύματα στον ακουστικό πόρο του μεσαίου αυτιού, όπου ενισχύεται ο ήχος. Εκεί τα ηχητικά κύματα χτυπούν στον τύμπανο και το κάνουν να πάλλεται και έτσι μεταδίδονται οι δονήσεις τελικά στο εσωτερικό αυτί. Σε αυτό το σημείο τα ηχητικά κύματα μετατρέπονται σε νευρικές ώσεις λόγω της διέγερσης και της κίνησης των μικροσκοπικών νευρικών απολήξεων των τριχωτών κυττάρων. Στη συνέχεια, οι νευρικές ώσεις που παράγονται, άγονται στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται αυτά τα νευρικά κύματα και μας λέει περι τίνος πρόκειται ο ήχος που ακούμε.

Απώλεια ακοής

Πηγή: www.hearingreview.com

Απώλεια ακοής ονομάζουμε την ελάττωση της ακουστικής ικανότητας που είναι αποτέλεσμα βλάβης σε ένα ή περισσότερα τμήματα του έξω, μέσου ή έσω ωτός. Όταν η απώλεια ακοής είναι ολική (βαθιά) μιλάμε για κώφωση, ενώ όταν είναι μερική κάνουμε λόγο για βαρηκοΐα. Η απώλεια ακοής μπορεί να έχει γενετικές ή περιβαλλοντικές αιτίες καθώς και να προκαλείται λόγω γήρανσης (πρεσβυακουσία). Μπορεί να είναι μονόπλευρη (στο ένα αυτί) ή αμφοτερόπλευρη (και στα δύο αυτιά), προσωρινή ή μόνιμη.

Οι κύριες αιτίες της απώλειας ακοής είναι:

 • Ηλικία
 • Δυνατοί θόρυβοι
 • Άλλοι παράγοντες

Τυποι βαρηκοϊας

Οι τύποι βαρηκοϊας είναι οι εξής:

 • Νευροαισθητήρια βαρηκοϊα
 • Βαρηκοϊα αγωγιμότητας
 • Μικτή βαρηκοϊα

Μερική αποκατάσταση της ακοής είναι δυνατή μέσω ακουστικών βοηθημάτων ή μέσω κοχλιακού εμφυτεύματος, μιας ηλεκτρονικής συσκευής που επιτρέπει την διέγερση του κοχλία παρακάμπτοντας τον κοχλία

Εμβοές

Τι είναι οι εμβοές

Οι εμβοές είναι ακουστοί ήχοι που παράγονται από το σώμα μας, και ο ασθενής τους ακούει. Περίπου το 1% των ενηλίκων, έχει εμβοές σε υψηλό βαθμό αρκετό ώστε να υφίστανται επιπτώσεις στην λειτουργικότητά τους (διαταραχές ύπνου, άγχος κτλ.). Ένα 8% αναφέρει ότι εξαιτίας των εμβοών δεν μπορεί να κοιμηθεί εύκολα ή το θεωρεί πρόβλημα που τον ενοχλεί ιδιαίτερα

Τις εμβοές μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

 • σε αυτές που παράγονται από γειτονικά στο αυτί μας όργανα, όπως είναι τα αγγεία, οι αρθρώσεις, οι μύες,
 • σε αυτές που παράγονται από το ίδιο το αυτί μας 
 • σε αυτές που προέρχονται είτε από νευραξονικό βραχυκύκλωμα, είτε από χαμηλό όριο απόκρισης σε φυσιολογικό εγκεφαλικό συστημικό θόρυβο