Υπηρεσίες

Service

Ρύθμιση

Μπαταρίες

Προσαρμοζόμαστε στης συνθήκες που επιτάσσουν οι καιροί και προσφέρουμε επιλογές για όλα τα γούστα και τις ανάγκες

 • Εκτίμηση απώλειας ακοής
 • Ρύθμιση ακουστικών όλων των εταιριών
 • Μπορούμε βάση του λογισμικού και του κατάλληλου εξοπλισμού να επαναπρογραμματίσουμε
  τα ακουστικά σας καθώς και να γίνει έλεγχος καλή λειτουργίας
 •  Επισκευή όλων των τύπων ακουστικών
 • Συνεργασία με εργαστήρια κατασκευής καλουπιών με τον μηχανισμό 3D printer ώστε να επιτυγχάνεται
  η άριστη εφαρμογή με την απόλυτη διακριτικότητα
 • Η συναξιολόγηση αποτελεσμάτων του τονικού ακοογράμματος και των αποτελεσμάτων της ομιλητικής
  ακοομετρίας παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς
 • Η ομιλητική ακοομετρία ειναι τελείως ανώδυνη και για την πραγματοποίηση της χρησιμοποιούνται λίστες
  ερεθισμάτων (λέξεις) όπως αυτές χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα μας